Çevre Politikamız

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevresel değerlere saygılı ve uyumlu sürdürülebilir hizmet anlayışını önceliği olarak benimseyen Hakmet Çelik, her daim ekosistemdeki yaşam kalitesinin artırılması için çevrenin korunup geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gerektiğinin farkındadır.

Bu bağlamda sürdürdüğü hizmet faaliyetlerinde;

  • Çevre mevzuatına uymayı
  • Hammadde ve doğal kaynakları korumayı, etkin ve verimli kullanmayı
  • Çevresel risklerini belirleyip yöneterek sürekli iyileştirmeyi,
  • Atıklarını ve enerji tüketimini azaltacak politikalar geliştirmeyi,
  • Faaliyet ve yatırımlarının çevresel etkileri en aza indirecek çalışmalar yürütmeyi,
  • İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele etmeyi,
  • İlişkide  bulunduğu paydaşlarının çevre bilincini geliştirecek faaliyetler yürütmeyi öncelikli politikası olarak kabul etmiştir.