İş Sağlığı ve Güvenliği

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 

Faaliyetlerimizin tüm aşamalarını sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında gerçekleştirmeyi hedeflemekteyiz. Bu hedef doğrultusunda sağlıklı bireylerin ve iş gücünün oluşturulmasına yönelik sorumluluğumuzu yerine getirmeyi önemsiyor ve taahhüt ediyoruz.

Bu ​​felsefe ile kurulan yönetim sistemi politikamız ile;

  • İş kazası ve meslek hastalıklarından korunmak için tehlikelerle kaynağında mücadele ederek risklerimizi azaltıp güvenli bir çalışma ortamı hazırlamayı
  • Çalışanlarımızın katılımını ile İSG-Ç yönetim sistemlerimizi sürekli iyileştirmeyi
  • Enerji, hammadde ve doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliğini kültürünü oluşturup bunu bie yaşam tarzı haline getirmeyi
  • Tüm yasal ve diğer zorunluluklara uymayı beyan ve taahhüt ederiz.